Władze okręgu

Władze wybrane na kadencję 2023-2026
w dniu 4 maja 2023 przez Walne Zebranie c​złonków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF.

Zarząd Okręgu:

MAŁGORZATA BARDOŃ – prezes
tel. 609 168 620, e-mail: zarzad@zpafokp.pl

RADOSŁAW BRZOZOWSKI – skarbnik
tel. 793 015 354, e-mail: skarbnik@zpafokp.pl

JANUSZ SYTEK – sekretarz
tel. ​501 678 135, e-mail: biuro@zpafokp.pl

Komisja Rewizyjna Okręgu:
Kinga Eliasz – przewodnicząca
Witold Jurkiewicz
Zbigniew „Piotr” Piotrowski