Władze okręgu

Władze wybrane na kadencję 2024-2027
w dniu 25 marzec 2024 przez Walne Zebranie c​złonków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF.

Zarząd Okręgu:

Dariusz Grożyński – Prezes Zarządu

Jacek Szczurek – Skarbnik

Wojciech Balczewski – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Okręgu:

Jadwiga Czarnecka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Łukasz Ułanowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Witold Bargiel – Członek Komisji Rewizyjnej