Wystawa Radosława Brzozowskiego „Poza czasem” nie przez przypadek ukazała się zaledwie kilka dni po kolejnym Światowym Dniu Fotografii, kolejnej rocznicy wynalezienia naszego medium. Stanowi ona bowiem prawdziwy hołd dla niemal dwustuletniego dorobku fotografii, wytworzonego przez nią bogactwa technologicznego i artystycznego, będąc jednocześnie niezwykle ważnym głosem w dyskusji poświęconej jej obecnej kondycji i wyzwań, przed jakimi stoją dziś twórcy. Dlatego jest to też pierwsza w dorobku artysty wystawa, która nie jest poświęcona jednemu tematowi fotograficznemu, nie składa się z jednego zestawu, a przede wszystkim, w której równie duże znaczenie, jak same zdjęcia mają towarzyszące im teksty autorskie. Teksty, które nie opisują prezentowanych fotografii, nie interpretują ich, lecz definiują relację twórcy i medium, można powiedzieć, że stanowią swoisty manifest artystyczny.
Dodatkowym, lecz niezwykle ważnym elementem wystawy będzie prezentacja badań prowadzonych przez autora w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego oraz okazja do rozmowy o tych badaniach oraz spodziewanych wyników.
Wystawa z pewnością okaże się interesująca nie tylko dla fotografów i pasjonatów fotografii, którzy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi technikami stosowanymi na przestrzeni blisko dwustuletniej historii fotografii, ale również dla historyków czy konserwatorów, a także badaczy historii procesów fotograficznych czy wreszcie artystów, szczególnie, że problemy, do których odnosi się twórca dotyczą nie tylko fotografii.

 

 

Radosław Brzozowski, twórca, edukator, badacz, naukowiec, artysta

Wśród polskich artystów fotografików Radosław Brzozowski to postać szczególna, łącząca w sobie i wykorzystująca w działalności artystycznej wiele światów od literatury i studiów filologicznych po badania konserwatorskie i twórczość artystyczną.
Z fotografią związany jest ‘od zawsze’, odkąd zafascynowała go w dzieciństwie. Jak wszyscy w tamtym czasie rozpoczął przygodę od zmontowanej w łazience ciemni i poznania materiałów bydgoskiego Fotonu.
Rewolucja cyfrowa sprawiła, że na kilka lat pracę w ciemni zawiesił by zająć się cyfrową fotografią aktu. Ten okres zwieńczyła publikacja bestsellerowej książki „Fotografia obnażona” wydanej nakładem wydawnictwa Helion oraz wystawy prezentowane w Galerii Zamek w Lubinie, Centrum Kultury Mózg czy Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.
Równolegle z prezentacją wystaw podsumowujących tamten okres twórczości Radosława
Brzozowskiego rozpoczęła się jego, trwająca do dziś, fascynacja technikami historycznymi w
fotografii. Jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął pracę z nimi co zaowocowało między innymi pierwszymi w powojennej Polsce odbitkami wykonanymi w technice platynotypii prezentowanymi na wystawie „Fotografia Obnażona” w 2013 roku, a także odtworzeniem w 2018 roku unikatowej techniki rezynotypii.
Brak publikacji poświęconych dawnym procesom fotograficznym oraz ogólnodostępnych źródeł na ich temat sprawił, że każdy, kto chciał wówczas tworzyć z ich użyciem musiał niejako z konieczności stawać się badaczem. Radosław Brzozowski poszedł jednak dalej pogłębiając i formalizując swe badania w ramach studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi finansowane przez Narodowe Centrum Nauki badania nad dziewiętnastowiecznymi technikami srebrowymi. Jednocześnie też artysta ten chętnie dzieli się swą wiedzą prowadząc warsztaty poświęcone dawnym technikom fotograficznym i publikując poświęcone im poradniki, których do chwili obecnej ukazało się pięć, w tym dwa tłumaczone na język angielski. Jest on także autorem jednego z rozdziałów w wydanej przez Routlege Press książce poświęconej samodzielnie przygotowywanym emulsjom żelatynowo srebrowym.
Głębokie zaangażowanie w pracę badawczo-naukową i studia nie oznaczały bynajmniej dla twórcy zawieszenia działalności artystycznej; wręcz przeciwnie, powstałe w tym czasie prace Radosława Brzozowskiego prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, a także nagradzane w krajowych i międzynarodowych konkursach. Jest on także dwukrotnym stypendystą Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wybrane wystawy indywidualne
– Czarne/białe – Galeria Zamkowa w Lubinie, Muzeum Fotografii w Bydgoszczy,
– Fotografia Obnażona – Centrum Kultury Mózg, Bydgoszcz
– Minione, nie zapomniane – Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im Teodory i Izydora
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich; Mała Galeria ZPAF, Toruń
– Gniew Piękno Nieznane – Biblioteka Oliwska, Gdańsk (wystawa powstała w ramach
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury)
– Overview of 19th Century Photographic Processes – Photografijos Muziejus, Siauliai, Litwa

Wybrane wystawy zbiorowe
– International Nude 2013 – Lightbox Gallery, Oregon, USA
– Exposed, Exploring the Roots – Gallery Lumina, Wiedeń, Austria
– Alternative Processes, Handmade – The SE Centre for Photography, USA
– Remis 2015 – Ostrów Wielkopolski, Polska
– Remis 2017 – Ostrów Wielkopolski, Polska
– “1/2” – Akademia Sztuk Pięknych, Pałac Czapskich, Warszawa
Wybrane konkursy
– Monochrome Awards 2016 – wyróżnienie
– Fine Art Photography Awards 2017– pierwsze miejsce w kategorii ‘Seascape’, wyróżnienie w
kategorii ‘Nude’
Wybrane publikacje
– „Fotografia Obnażona” – wyd. Helion 2011
– „Ambrotypia – Przewodnik praktyczny”- wyd. Szlachetna Fotografia, 2015
– „Odbitka albuminowa – Przewodnik Praktyczny”- wyd. Szlachetna Fotografia, 2015
– „Odbitka pigmentowa – Przewodnik praktyczny” wyd. Szlachetna Fotografia, 2016
– „Cyjanotypia – Przewodnik praktyczny”- wyd. Szlachetna Fotografia, 2016
– „Ciemnia analogowa – Przewodnik praktyczny”- wyd. Szlachetna Fotografia, 2017
– „Wesele Kaszubskie wg I. Gulgowskiego- wyd. Szlachetna Fotografia, 2017